Inloggen

Resultaten

T 475
Beleidsplan Schuldhulpverlening
Afgedaan
O 53
Integraal huisvestingsplan onderwijs
Afgedaan
O 362
Wijziging GR Beschermd Wonen en Opvang
Afgedaan
O 368
Evaluatie gehandicaptenparkeerkaart
Afgedaan
O 369
Nota Openbare Ruimte
Afgedaan
O 209
Nota onderhoud gebouwen
Afgedaan
O 420
Voorstel ontwerp vvgb zonnepark uitbreiding zonnepark Vloeiveldweg Harpel (Powerfield)
Afgedaan
O 436
Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
Afgedaan
O 460
Realisatie wandelknooppuntennetwerk Westerwolde
Afgedaan
O 462
Bestemmingsplan buitengebied Tweekarspelenwweg 3 Blijham
Afgedaan

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

raad

26-08-2020 t/m 07-09-2020

raadscommissie

09-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

raad

30-09-2020 t/m 30-09-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

09-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

raad

30-09-2020 t/m 30-09-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

09-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

raad

30-09-2020 t/m 30-09-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

09-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

raad

30-09-2020 t/m 30-09-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

09-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

raad

30-09-2020 t/m 30-09-2020 (Afgedaan)

raad

30-09-2020 t/m 30-09-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

09-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

09-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

raad

30-09-2020 t/m 30-09-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

09-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

raad

30-09-2020 t/m 30-09-2020 (Afgedaan)

raad

16-09-2020 t/m 16-09-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

09-09-2020 t/m 09-09-2020 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel