Inloggen

Resultaten

T 320
Wachtlijsten veilig thuis Groningen
Attentie Afgedaan
S 326
Important Bird Areas (iba's)
Attentie Afgedaan
S 347
Verordeningen toeristen- en watertoeristenbelasting
Attentie Afgedaan
S 79
Overlast roeken
Attentie Afgedaan
T 386
Grondbeleid 2020-2024
Afgedaan
T 342
Bezorging Ter Apeler courant
Attentie Afgedaan
T 345
Bestemmingsplan bedrijventerrein Zuid-Groningen Geluidszonering
Attentie Afgedaan
T 353
Lokale veiligheidsprioriteiten
Alert
T 233
Bollenteelt
Attentie Afgedaan
O 293
Visie Omgevingswet
Alert

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

P.M.

06-11-2019 t/m 28-01-2020 (Afgedaan)

P.M.

22-11-2019 t/m 28-01-2020

P.M.

17-12-2019 t/m 28-01-2020

P.M.

08-01-2020 t/m 28-01-2020

P.M.

20-01-2020 t/m 28-01-2020

P.M.

22-01-2020 t/m 28-01-2020 (Afgedaan)

P.M.

18-12-2019 t/m 05-02-2020

P.M.

18-12-2019 t/m 10-02-2020 (Afgedaan)

raad

08-01-2020 t/m 11-02-2020

P.M.

20-03-2019 t/m 12-02-2020

raadscommissie

12-02-2020 t/m 12-02-2020

raad

04-03-2020 t/m 04-03-2020

Export LTA naar Excel