Inloggen

Resultaten

O 398
Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen
Afgedaan
O 433
Vaststellen bestemmingsplan “Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven
Afgedaan
O 447
Bestemmingsplan Buitengebied Wedderstraat 52 Veele
Afgedaan
O 487
Septembercirculaire 2020 gemeentefonds
Afgedaan
O 513
Oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's
Afgedaan
T 520
Belastingen en leges
Afgedaan
T 515
Rekenstysteem RES stikstofgevoelige percelen
Attentie Afgedaan
S 524
Schriftelijke vragen Ecologisch Alternatief - evaluatie Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens
Attentie Afgedaan
T 115
2 maandelijkse rapportage Afeer; financieel overzicht Akkoord van Westerlee
Afgedaan
T 343
Paracommerciele verordening
Alert

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020 (Afgedaan)

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020 (Afgedaan)

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020 (Afgedaan)

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020 (Afgedaan)

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020 (Afgedaan)

raad

25-11-2020 t/m 09-12-2020 (Afgedaan)

P.M.

18-11-2020 t/m 14-12-2020 (Afgedaan)

P.M.

30-11-2020 t/m 18-12-2020 (Afgedaan)

Doorlopend

12-09-2018 t/m 31-12-2020 (Afgedaan)

P.M.

18-12-2019 t/m 31-12-2020

Export LTA naar Excel