Inloggen

Resultaten

O 419
Voorstel ontwerp vvgb zonnepark Veendijk in Bellingwedde (Solarfields)
O 418
Voorstel ontwerp vvgb zonnepark Veenweg in Ter Apel
O 439
Vaststellen bodemkwaliteitskaart en erratum nota bodembeheer
O 467
Vaststellen bestemmingsplan t.b.v. woning te Vlagtwedde
M 472
Gemeentehuis Wedde opnieuw openstellen voor publiek
Attentie Afgedaan
O 478
VVGB nieuwbouw woning Markeweg naast nr. 138 Ter Apel
P 306
Begroting 2021
Alert
P 396
2e bestuursrapportage 2020
Alert
T 494
Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Veenweg in Ter Apel
Attentie Afgedaan
T 496
Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw woning Markeweg
Attentie Afgedaan

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

raadscommissie

07-10-2020 t/m 07-10-2020 (Afgedaan)

raad

28-10-2020 t/m 28-10-2020

raadscommissie

07-10-2020 t/m 07-10-2020 (Afgedaan)

raad

28-10-2020 t/m 28-10-2020

raadscommissie

07-10-2020 t/m 07-10-2020 (Afgedaan)

raad

28-10-2020 t/m 28-10-2020

raadscommissie

07-10-2020 t/m 07-10-2020 (Afgedaan)

raad

28-10-2020 t/m 28-10-2020

P.M.

26-08-2020 t/m 07-10-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

07-10-2020 t/m 07-10-2020 (Afgedaan)

raad

28-10-2020 t/m 28-10-2020

afstemmingsgroep financien/auditcommissie

08-10-2020 t/m 08-10-2020

raadscommissie

21-10-2020 t/m 21-10-2020

raad

04-11-2020 t/m 04-11-2020

afstemmingsgroep financien/auditcommissie

08-10-2020 t/m 08-10-2020

raadscommissie

21-10-2020 t/m 21-10-2020

raad

04-11-2020 t/m 04-11-2020

raad

07-10-2020 t/m 21-10-2020 (Afgedaan)

raad

07-10-2020 t/m 23-10-2020 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel