Inloggen

Resultaten

O 448
Bestemmingsplan Bourtange, Bourtanger Tuinen
T 510
Vaarrecreatie, recreatie en toerisme
O 565
APV Westerwolde
O 566
Instellen commissie Ruimtelijke kwaliteit
O 382
Minimabeleid
T 543
Aanpak laaggeletterdheid
O 546
Bestemmingsplan buitengebied Harpelerweg
O 548
Verordening behandeling bezwaarschriften
O 558
Bestemmingsplan Oudeschans, Dijkwal 1 en 2
O 559
Duurzaamheidsfonds

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

P.M.

01-02-2021 t/m 31-07-2021

P.M.

04-11-2020 t/m 31-07-2021

P.M.

31-07-2021 t/m 31-07-2021

P.M.

31-07-2021 t/m 31-07-2021

raadscommissie

01-09-2021 t/m 01-09-2021

raad

22-09-2021 t/m 22-09-2021

P.M.

27-01-2021 t/m 01-09-2021

P.M.

27-01-2021 t/m 31-01-2023

raadscommissie

01-09-2021 t/m 01-09-2021

raad

22-09-2021 t/m 22-09-2021

raadscommissie

01-09-2021 t/m 01-09-2021

raad

22-09-2021 t/m 22-09-2021

raadscommissie

01-09-2021 t/m 01-09-2021

raad

22-09-2021 t/m 22-09-2021

raadscommissie

01-09-2021 t/m 01-09-2021

raad

22-09-2021 t/m 22-09-2021

Export LTA naar Excel