Inloggen

Resultaten

S 500
Schriftelijke vragen inzake versoberde opvang voor asielzoekers uit veilige landen
Nieuw
T 489
Aanjaagbudget van duurzame initiatieven
Attentie Afgedaan
O 375
Harmonisatie afspraken tennis
O 377
Toekomst zwembaden gemeente Westerwolde
O 378
Omgevingsvisie Westerwolde
O 389
Belastingen en leges 2021
O 391
Afvalwaterplan/verbreed gemeentelijke rioleringsplan
O 398
Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen
O 433
Vaststellen bestemmingsplan “Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven
O 447
Bestemmingsplan Buitengebied Wedderstraat 52 Veele

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

P.M.

19-10-2020 t/m 09-11-2020

P.M.

30-09-2020 t/m 13-11-2020 (Afgedaan)

raadscommissie

18-11-2020 t/m 18-11-2020

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020

raadscommissie

18-11-2020 t/m 18-11-2020

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020

raadscommissie

18-11-2020 t/m 18-11-2020

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020

raadscommissie

18-11-2020 t/m 18-11-2020

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020

raadscommissie

18-11-2020 t/m 18-11-2020

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020

raadscommissie

18-11-2020 t/m 18-11-2020

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020

raadscommissie

18-11-2020 t/m 18-11-2020

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020

raadscommissie

18-11-2020 t/m 18-11-2020

raad

09-12-2020 t/m 09-12-2020

Export LTA naar Excel